Nói vềlap dat may cham congtiện lợi


Thời gian được tiết kiệm hơn rất nhiều khi các quá trình của các loại máy chấm công x628 vân tay đã được diễn ra hoàn toàn tư động
Các thông tin và dữ liệu dễ dàng xuất ra các báo cáo theo nhu cầu của người dùng khi sử dụng chấm công bằng vân tay vân tay
Không xảy ra trường hợp chấm công hộ vao day cho nhau làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc khi lựa chọn máy chấm công zkteco vân tay thay cho máy chấm công zkteco thẻ từ.

Màn hình màu 2.8
máy vân tay hiệu quả nhỏ Ronald Jack T9
Bộ nhớ máy chấm công đà nẵng: 500 vân tay, 500 thẻ cảm ứng.
Dung lượng phần mềm máy chấm công: 50.000 lần IN/OUT.
Chíp xử lý Intel của Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *